Detta är ett projekt

Den här sidan är ett lerning by doing projekt som jag utför.
Det är inget projekt med uppföljning, rapporter eller något sådant utan bara att jag testar hur WordPress fungerar.

Till en början så är mycket av den information som finns på den här sidan tagen från det tema som jag valt att utgå ifrån.
Mestadels av den text och de bilder som finns på den här sidan har jag själv alltså inte lagt dit utan följde med installationen av programmet/temat.